U Otoku održan sastanak sa ženama iz projekta "Susjede brinu o susjedima"

Korisnik projekta Grad Sinj zajedno sa svojim partnerima Općina Otok, Hrvatski zavod za zapošljavanje-Regionalni ured Split, Centar za socijalnu skrb Sinj i LAG Cetinska krajina predstavio je projekt 'Susjede brinu o susjedima'.

Projekt je odobrilo Ministarstvo rada i mirovinskog sustava koje je Upravljačko tijelo a Posredničko tijelo razine 2 je Hrvatski zavod za zapošljavanje. Razdoblje provedbe projekta je od 6.11.2018.g. do 5.01.2021.g.
Projekt financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda - Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali razdoblje 2014.– 2020.g. u okviru– Programa Zaželi – zapošljavanje žena.
ESF financira 85% a RH 15% sredstava.

Projekt omogućava zapošljavanje 60 nezaposlenih žena, od čega 30 s područja grada Sinja i 30 s područja općine Otok koje će dvije godine pružati usluge za minimalno 240 korisnika (osobama starije životne dobi, osobama u nepovoljnom položaju ili osobama s invaliditetom) kojima će svojim radom i aktivnostima poboljšati kvalitetu života.

Na sastanku su se predstavili ciljevi projekta, projektne aktivnosti i očekivani rezultati projekta, uz to članovi projektnog tima odgovarali su na pitanja što će žene konkretno raditi, koji se uvjeti moraju ispuniti za odabir krajnjih korisnika te na koji način ih prijaviti u projekt.

Partneri
na projektu:

susjedebrinu o susjedima