Koronavirus COVID-19: Upute o ponašanju za gerontodomaćice!

Upute o ponašanju prilikom redovnih obilazaka krajnjih korisnika te preveniranju širenja korona virusa.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo izdao je obavijest kako se zaposlenice trebaju ponašati prilikom posjeta krajnjim korisnicima, odnosno izdan je naputak za siguran način rada prilikom redovnih obilazaka krajnjih korisnika, u ovom slučaju, najrizičnije skupine građana.

    Siguran način obilaska krajnjih korisnika znači:
  • Koristiti zaštitnu opremu (maske i rukavice)
  • Pozvoniti/pokucati na vrata naših korisnika
  • Odmaknuti se od vrata/praga minimalno 2 metra
  • U razgovoru s korisnikom, koji smije trajati najduže 5 minuta, pitati za žurne potrebe, u prvom redu ljekove i proizvode za održavanje zdravlja
  • Izbjegavajete uzimanje novca za nabavku potrepština (za ljekove je dovoljna zdravstvena iskaznica)
  • Pokažite brigu i pomažite isključivo ako su u pitanju životne potrebe (novine i cigarete to nisu i sl.)

VAŽNO: Ne ulaziti u stan korisnika, razgovor obaviti na udaljenosti od minmalno 2 metra i ne dulje od 5 minuta.

Uz navedeno, molimo Vas da se pridržavate uputa o dezinfekciji:

Ovim načinima postupanja gerontodomaćice neće ugrožavati zdravlje svojih korisnika, a naši korisnici i najugroženiji građani, koji spadaju u najrizičniju skupinu (osobe iznad 65 godina starosti), neće biti ostavljeni sami i bez pomoći.

12.11.2020

Odaziv humanitarnoj akciji "Vratimo Fridi mamu za Božić"

Na inicijativu zaposlenica projekta Zaželi – susjede brinu o susjedima, prikupljeni iznos od 2090,00 HRK, uplaćen je 11.11.2020.g. na račun Josipa Horvata koji prikuplja prijeko potrebna sredstva kako bi suprugu Viktoriju odveo na liječenje u SAD.

26.10.2020

Započeta edukacija za 66 Gerontodomaćica

Stručno osposobljavanje za zvanje gerontodomaćice provodi Centar za kulturu i cjeloživotno obrazovanje “Zlatna vrata” iz Splita. Edukacije će ukupno trajati 160 sati, a predavanja će voditi stručni tim predavača.

30.09.2020

Prihvaćen Zahtjev za nadoknadom sredstava

Dana 23.rujna 2020. godine, Gradu Sinju, kao korisniku ugovora UP.02.1.105.0223 - Susjede brinu o susjedima, stiglo je odobrenje na prethodno poslani ZNS 6.

Partneri
na projektu:

susjedebrinu o susjedima