Održana 4. konferencija u sklopu projekta ZAŽELI – „Susjede brinu o susjedima“

U petak, 31. srpnja 2020. godine u Otoku, u vijećnici općine Otok, održana je četvrta konferencija o projektu „Susjede brinu o susjedima“. Na konferenciji je voditelj projekta predstavio ciljeve projekta, ciljane skupine, elemente projekta, dosadašnje i buduće projektne aktivnosti, očekivane rezultate projekta te novosti vezane za projekt. Novost je kako je tablica preraspodjele sredstava prihvaćena od strane kontrolnog tijela PT 2.

    Preraspodjelom sredstava biti ćemo u mogućnosti napraviti tri nove aktivnosti u projektu:
  • zaposliti dodatnih 6 djelatnica koje će brinuti o minimalno četiri krajnja korisnika (4 u Sinju, 2 u Otoku);
  • omogućiti edukaciju za svih 60, od prije zaposlenih djelatnica, te za novih 6 novozaposlenih, za zanimanje gerontodomaćice, koje će im nakon završene edukacije biti upisano u radnu knjižicu, te će nakon završetka projekta biti konkurentnije na tržištu rada;
  • omogućiti ćemo puno radno vrijeme (8 sati) za pomoćnika voditelja projekta partnera LAG, koji je prije preraspodjele bio zaposlen na pola radnog vremena (4 sata).

Podsjećamo, projekt je odobrilo Ministarstvo rada i mirovinskog sustava koje je Upravljačko tijelo a Posredničko tijelo razine 2 je Hrvatski zavod za zapošljavanje.
Razdoblje provedbe projekta je od 6.11.2018.g. do 5.01.2021.g.

Projekt financira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda – Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali razdoblje 2014. – 2020.g. u okviru– Programa Zaželi – zapošljavanje žena. ESF financira 85% a RH 15% sredstava.

Projekt omogućava zapošljavanje 60 nezaposlenih žena, od čega 30 s područja grada Sinja i 30 s područja općine Otok koje će dvije godine pružati usluge za minimalno 240 korisnika (osobama starije životne dobi, osobama u nepovoljnom položaju ili osobama s invaliditetom) kojima će svojim radom i aktivnostima poboljšati kvalitetu života.

Opći cilj projekta je omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada ženama pripadnicama ranjivih skupina na teško dostupna, ruralna područja, a specifični cilj projekta je osnažiti i unaprijediti radni potencijal žena pripadnica ranjivih skupina, zapošljavanjem u lokalnoj zajednici čime će se ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva, te potaknuti socijalnu uključenost krajnjih korisnika i povećati njihovu razinu kvalitete života.

U dosadašnjem periodu projekta, s ovom današnjom, održane su tri konferencije o projektu te dva „radna sastanka“ sa zaposlenicama projekta. Do sada je podijeljeno ukupno 3360 paketa krajnjim korisnicima, od toga 480 paketa A (polugodišnji) te 2880 paketa B (mjesečni). Predana su četiri „zahtjeva za nadoknadom sredstava“ dok je peti u fazi pripreme. Trenutno se 60 zaposlenica brine o 268 krajnih korisnika a kontrole rada zaposlenica odvijaju se redovno svakog mjeseca pri obilasku krajnjih korisnika.

Kroz promotivne aktivnosti (konferencije, radio emisije, radio spotove, plakate, letke, brošure, majice, pregače, vrećice, blokove i olovke, objave na web stranici www.susjede-sinj-otok.com) pripadnice ciljanih skupina, krajnji korisnici usluga i javnost je senzibilizirana o samom projektu, ciljevima, ciljanim skupinama, aktivnostima i očekivanim rezultatima.

17.12.2020

Održana završna konferencija u sklopu projekta ZAŽELI – „Susjede brinu o susjedima“

U srijedu, 16. prosinca 2020. godine u Sinju, u prostoru multifunkcionalne dvorane, u zgradi Palacina, održana je završna konferencija o projektu „Susjede brinu o susjedima“.

09.12.2020

Završena edukacija za zanimanje gerontodomaćica zaposlenica projekta Zaželi – "Susjede brinu o …

Dana 28.11.2020. u sinjskom gradskom kinu, radnice na projektu ZAŽELI – Susjede brinu o susjedima, pristupile su završnom ispitu osposobljavanja za poslove gerontodomaćica, te su uspješno završile osposobljavanje.

07.12.2020

Podjela posljednje isporuke kućanskih potrepština za projekt "ZAŽELI – Susjede brinu o susjedim…

U sklopu projekta ZAŽELI – „Susjede brinu o susjedima“, dana 03.12.2020. održala se posljednja podjela paketa kućanskih potrepština u Sinju, te 4.12.2020. podjela paketa je održana u Otoku, koji će biti dodijeljeni krajnjim korisnicima za vrijeme posjete zaposlenica.

Partneri
na projektu:

susjedebrinu o susjedima